स्वराज घटक

वर्ग

प्रकार

10 स्वराज घटक

स्वराज Duravator SLX+

स्वराज Duravator SLX+

  • शक्ती: 39 HP & Above

वर्ग : शेती

स्वराज Gyrovator SLX

स्वराज Gyrovator SLX

  • शक्ती: एन / ए

वर्ग : शेती

स्वराज P-550 Multicrop

स्वराज P-550 Multicrop

  • शक्ती: एन / ए

वर्ग : कापणीनंतर

स्वराज Spring Loaded Cultivator

स्वराज Spring Loaded Cultivator

  • शक्ती: एन / ए

वर्ग : शेती

स्वराज Straw Reaper

स्वराज Straw Reaper

  • शक्ती: एन / ए

वर्ग : कापणीनंतर

स्वराज Potato Planter

स्वराज Potato Planter

  • शक्ती: एन / ए

वर्ग : बियाणे आणि लागवड

स्वराज 3 Bottom Disc Plough

स्वराज 3 Bottom Disc Plough

  • शक्ती: एन / ए

वर्ग : शेती

स्वराज Round Baler

स्वराज Round Baler

  • शक्ती: एन / ए

वर्ग : कापणीनंतर

स्वराज SQ 180 Square Baler

स्वराज SQ 180 Square Baler

  • शक्ती: 55 HP

वर्ग : कापणीनंतर

वैशिष्ट्यीकृत घटकांचा ब्रांड

Cancel
Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel