பிரபலமான புதிய டிராக்டர்கள்

மஹிந்திரா 275 DI TU

விலை: 5.25-5.45 Lac*

மஹிந்திரா 475 DI

விலை: 5.45-5.80 Lac*

பிரபலமான பயன்படுத்திய டிராக்டர்கள்

மஹிந்திரா 475 DI

விலை: ₹ 2,30,000

Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel