ஸ்பிரேடேர் டிராக்டர் இந்தியாவில் செயல்படுத்துகிறது

பிராண்ட்

வகை

5 ట్రాక్టర్ ஸ்பிரேடேர்

லாண்ட்ஃபோர்ஸ் உர பரவல்

லாண்ட்ஃபோர்ஸ் உர பரவல்

  • சக்தி: 20-65 HP

வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

பீல்டிங் உர பரவல்

பீல்டிங் உர பரவல்

  • சக்தி: 20 Hp and Above

வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

க்ஹெடுட் உர பரவல்

க்ஹெடுட் உர பரவல்

  • சக்தி: 18-35 HP

வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

மஹிந்திரா உர பரவல்

மஹிந்திரா உர பரவல்

  • சக்தி: 25 Hp & More

வகை : பயிர் பாதுகாப்பு

பிரத்யேக பிராண்ட் செயல்படுத்துகிறது

Cancel
Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel