ஜீரோ விதை துரப்பணம் டிராக்டர் இந்தியாவில் செயல்படுத்துகிறது

பிராண்ட்

வகை

1 ట్రాక్టర్ ஜீரோ விதை துரப்பணம்

ஜகஜித் ஜீரோ விதை துரப்பணம்

ஜகஜித் ஜீரோ விதை துரப்பணம்

  • சக்தி: 35

வகை : விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்

பிரத்யேக பிராண்ட் செயல்படுத்துகிறது

Cancel
Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel