நியூ ஹாலந்து అమలు చేస్తుంది

வகை

வகை

13 நியூ ஹாலந்து అమలు చేస్తుంది

நியூ ஹாலந்து ஷ்ரெடோ

நியூ ஹாலந்து ஷ்ரெடோ

  • சக்தி: 40-50 & Above

வகை : லேண்ட் & ஸ்கேப்பிங்

நியூ ஹாலந்து பனியுமாடிக் பிளான்டெர்

நியூ ஹாலந்து பனியுமாடிக் பிளான்டெர்

  • சக்தி: 50 Hp and Above

வகை : விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்

பிரத்யேக பிராண்ட் செயல்படுத்துகிறது

Cancel
Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel