சோனாலிகா అమలు చేస్తుంది

வகை

வகை

28 சோனாலிகா అమలు చేస్తుంది

சோனாலிகா Straw Reaper

சோனாலிகா Straw Reaper

  • சக்தி: கிடைக்கவில்லை

வகை : அறுவடைக்குபின்

சோனாலிகா ரோட்டோ விதை துரப்பணம்

சோனாலிகா ரோட்டோ விதை துரப்பணம்

  • சக்தி: 25 HP (Minimum)

வகை : விதைமற்றும் பெருந்தோட்டம்

பிரத்யேக பிராண்ட் செயல்படுத்துகிறது

Cancel
Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel