மேம்பட்ட டிராக்டர்கள்

வரவிருக்கும் டிராக்டர் மாதிரிகள் வரவிருக்கும் டிராக்டர் விலை
ஸ்வராஜ் 969 FE Rs. 8.30-10.20 லட்சம்*
சோனாலிகா Tiger Electric Rs. 5.99 லட்சம்*
ஐச்சர் 650 Rs. 8.10-8.50 லட்சம்*
சோனாலிகா DI 32 RX Rs. 5.45-5.86 லட்சம்*
ட்ராக்ஸ்டார் 450 Rs. 6.50 லட்சம்*
ஸ்வராஜ் 978 FE Rs. 12.20-13.10 லட்சம்*
பார்ம் ட்ராக் Atom 22 Rs. 4.00 - 4.20 லட்சம்*
பார்ம் ட்ராக் சாம்பியன் XP 37 Rs. 5.00-5.25 லட்சம்*
பவர்டிராக் 437 Rs. 5.20-5.40 லட்சம்*
பார்ம் ட்ராக் 60 கிளாசிக் சூப்பர்மேக்ஸ் Rs. 6.65-6.80 லட்சம்*

விலை வரம்பு

பிராண்ட்

ஹெச்பி வீச்சு

13 மேம்பட்ட டிராக்டர்

ஐச்சர் 280

 • 28 HP
 • 2 WD
 • கிடைக்கவில்லை

OnRoad விலையைப் பெறுங்கள்

ஸ்வராஜ் 969 FE

 • 65 HP
 • Both
 • 3478 CC

OnRoad விலையைப் பெறுங்கள்

சோனாலிகா Tiger Electric

 • 15 HP
 • Both
 • கிடைக்கவில்லை

OnRoad விலையைப் பெறுங்கள்

ஐச்சர் 650

 • 60 HP
 • 2 WD
 • 3300 CC

OnRoad விலையைப் பெறுங்கள்

சோனாலிகா DI 32 RX

 • 32 HP
 • 2 WD
 • கிடைக்கவில்லை

OnRoad விலையைப் பெறுங்கள்

ட்ராக்ஸ்டார் 450

 • 50 HP
 • 2 WD
 • கிடைக்கவில்லை

OnRoad விலையைப் பெறுங்கள்

ஸ்வராஜ் 978 FE

 • 75 HP
 • 4 WD
 • கிடைக்கவில்லை

OnRoad விலையைப் பெறுங்கள்

பார்ம் ட்ராக் Atom 22

 • 22 HP
 • 4 WD
 • கிடைக்கவில்லை

OnRoad விலையைப் பெறுங்கள்

பார்ம் ட்ராக் சாம்பியன் XP 37

 • 37 HP
 • 2 WD
 • கிடைக்கவில்லை

OnRoad விலையைப் பெறுங்கள்

cancel
Cancel

New Tractors

Implements

Harvesters

Cancel